Ved utgangen av 2018 hadde styret følgene sammensetting:

Styreleder:

Øivind Christoffersen

Nestleder:

Knut Thorvaldsen, viseadministrerende direktør, Norsk olje og gass

Styremedlemmer:

Jon Sandnes, adm. direktør, Byggenæringens Landsforening
Sofie Nystrøm, avdelingsdirektør, Forsvaret
Asta Stenhagen, konserndirektør, Legal and Risk, EVRY
Guttorm Brattebø, seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
og professor, Universitetet i Bergen
Øyvind Rongevær, utredningsleder, LO
Vivian Meløysund, prosjektleder, ansattes representant
Martine Lovise Drevvatne, prosjektleder, ansattes representant

Representantskapet:

Ingebjørg Harto, direktør, NHO (ordfører)
Randi Flesland, direktør, Forbrukerrådet (varaordfører)

Valgkomiteen:

Sven Christian Ulvatne, adm. direktør, Backe Entreprenør Holding AS (leder) Aud Nistov, fagsjef, Norsk olje og gass Håkon Haugli, adm. direktør, Abelia

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe virksomheter til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.