Author: Unicef

ORGANISASJON

Ved utgangen av 2018 hadde Standard Norge 68 medarbeidere. 67 av disse var fast ansatt, mens 1 var innleid på engasjement. Til sammen utgjorde arbeidsinnsatsen 63,7 årsverk* i 2018. * Antall årsverk er beregnet på grunnlag av...

Read More

footer

Contact info: Headquarters, Geneva Senior Adviser and Spokesperson Email : Marixie Mercado Telephone : +41 22 909 5715 (O)                    +41 79 559 7172 (M) Published using EasyPublishNow  by Digifront AS....

Read More

Contact us

Contact details for the media team at UNICEF Global Headquarters in New York and communication specialists around the world

Read More