Category: Annual Report

Om oss

Standardiseringen i Norge består av fem organisasjoner, ett salgs- og markedsføringsselskap, ett IT-selskap og tre organisasjoner som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder. Standard Norge er den største med...

Read More

ÅRSBERETNING 2018

Standard Norge er en uavhengig medlemsorganisasjon som utarbeider og publiserer standarder til bruk på de fleste områder i samfunnet. Standard Norge er en totalleverandør for både nåværende og framtidige behov innenfor...

Read More

ORGANISASJON

Ved utgangen av 2018 hadde Standard Norge 68 medarbeidere. 67 av disse var fast ansatt, mens 1 var innleid på engasjement. Til sammen utgjorde arbeidsinnsatsen 63,7 årsverk* i 2018. * Antall årsverk er beregnet på grunnlag av...

Read More
Loading